Results

2022 NAIGC Turkey Tumble Results

MAG NAIGC Developmental Individuals

MAG NAIGC Level 9 Individuals

MAG NAIGC Modified NCAA Individuals

New Flyers Individuals

WAG NAIGC Level 8 Individuals

WAG NAIGC Level 9 Individuals

WAG USAG Xcel Platinum Individuals

WAG USAG Xcel Silver Individuals